gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

NSB Group Leader's Document Grouping

Description

gui_language_eng NSB Group Leader's Document Grouping named to 'J.Wierema' who was the group leader of the city of Uithuizen. The Dutch "Nationaal-Socialistische Beweging" (National Socialist Movement) was founded by 'Anton Mussert' in December 1931 and was a Dutch pro-German Nazi Party. The grouping is consisting his 5 year NSB Membership booklet (Zakboekje), the booklet is complete with portrait-photo and several entries have been made. Jan Mierema became a member of the NSB on 27 February 1933 with membership number: 1363. He fulfilled various tasks for the party including the distribution of leaflets, house visits, administration, was a Group Leader and was a representative for labor affairs. Included is his promotional document when he was promoted to a representative for labor affairs, dated 11 September 1936, this document is including a portrait-photo. There are two letters dated 20 and 21 March 1945, these letters have been sent to the group leaders with instructions how to deal with NSB members who stayed in their districts as evacuees. Rare original document grouping of a group leader!


gui_language_dutch NSB documenten groep van een Groepsleider, genaamd 'J. Wierema', hij was de groepsleider van Uithuizen. De Nederlandse "Nationaal-Socialistische Beweging" werd opgericht door 'Anton Mussert' in December 1931 en was een Nederlandse pro-Duitse Nazi partij. De groep bestaat uit zijn 5 jaren lidmaatschapsboekje (Zakboekje), het boekje is compleet met pasfoto, er staan diverse aantekeningen in het boekje. Jan Mierema werd lid van de NSB op 27 februari 1933 met Stamboeknummer: 1363. Hij vervulde diverse taken voor de NSB waaronder pamflettage, legde huisbezoeken af, deed de gilde administratie, het groeps-secretariaat, was Groepsleider en vertegenwoordiger arbeidszaken. Bij de groep zit het document tot zijn benoeming als vertegenwoordiger arbeidszaken op 11 september 1936, dit document is compleet met pas-foto. Verder zijn er twee brieven gedateerd 20 en 21 maart 1945, deze brieven zijn verzonden aan de groepsleiders over hoe om te gaan met evacués (NSB leden) in hun districten. Zeldzame originele documenten groep van een groepsleider!

Additional images
18947_2
18947_3
18947_4
18947_5
18947_6
18947_7
18947_8
18947_9
18947_10
18947_11
18947_12
18947_13
18947_14