gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

NSB 'Hagespraak 1938' Tinnie

Description

gui_language_eng NSB '3e Hagespraak' Tinnie. This event was held at 6 June 1938 in Lunteren. The Dutch "Nationaal-Socialistische Beweging" (National Socialist Movement) was founded by 'Anton Mussert' in December 1931 and was a Dutch pro-German Nazi Party. With the 'Hagespraken', the NSB wanted to emphasize the unity of the party. The 'Hagespraken' were large rally day's held at the 'Goudsberg' in Lunteren. The orange coloured ceramic badge is in good undamaged condition. Nice and decorative original example, hard to find in this condition!


gui_language_dutch NSB '3e Hagespraak' speldje. Deze Hagespraak werd gehouden op 6 juni 1938 in Lunteren. De Nederlandse "Nationaal-Socialistische Beweging" werd opgericht door 'Anton Mussert' in December 1931 en was een Nederlandse pro-Duitse Nazi partij. De NSB wilde met de Hagespraken de eenheid van de partij benadrukken. De hagespraken werden gehouden op de Goudsberg te Lunteren. De oranje keramiek-speld is in goede onbeschadigde staat. Erg mooi en decoratief origineel exemplaar, moeilijk te vinden in deze staat!

Additional images
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld