gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

NSB Membership Card 1942

Description

gui_language_eng NSB Membership Card (Lidmaatschapskaart) of the year 1942. The Dutch "Nationaal-Socialistische Beweging" (National Socialist Movement) was founded by 'Anton Mussert' in December 1931 and was a Dutch pro-German Nazi Party. This membership card belonged to NSB member 'I.v.d.Velde' from Wassenaar, having NSB Member number (Stamboeknummer) #45073, he became a member on 3 May 1935. The card is complete with 11 pasted contribution stamps. Nice and decorative original card in very good condition!


gui_language_dutch NSB Lidmaatschapskaart voor het jaar 1942. De Nederlandse "Nationaal-Socialistische Beweging" werd opgericht door 'Anton Mussert' in December 1931 en was een Nederlandse pro-Duitse Nazi partij. Deze Lidmaatschapskaart behoorde toe aan NSB lid 'I.v.d.Velde' uit Wassenaar met lidmaatschapsnummer (Stamboeknummer) #45073, hij werd lid op 3 Mei 1935. In de kaart zijn 11 contributiezegels ingeplakt. Mooie decoratieve originele kaart in erg goede staat!

Additional images
22432_2
22432_3
22432_4
22432_5