gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

facebook groencontact groen2
Log in

Register


NSB - WA cap-lion

Description

gui_language_eng NSB - WA cap-lion as intended for wear by high-ranking NSB and/or WA members. The Dutch "Nationaal-Socialistische Beweging" (National Socialist Movement) was founded by 'Anton Mussert' in December 1931 and was a Dutch pro-German Nazi Party. The lion is complete with all four prongs. Hard to find original cap insignia in stunning mint and unissued condition! The black&white portrait photo is showing 'Arie Johannes Zondervan' wearing a similar lion on his cap.


gui_language_dutch NSB - WA pet-leeuw zoals bedoeld voor NSB en/of WA leden met een hoge rang. De Nederlandse "Nationaal-Socialistische Beweging" werd opgericht door 'Anton Mussert' in December 1931 en was een Nederlandse pro-Duitse Nazi partij. Het leeuwtje is compleet met alle vier de pootjes. Moeilijk te vinden origineel pet-embleem in prachtige mint en ongebruikte staat! De originele zwart-wit portret-foto toont 'Arie Johannes Zondervan' die een vergelijkbare leeuw op zijn pet draagt. 

Additional images
17405_2
17405_3
17405_4
17405_5-650