gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

'Keurjaarboek 1932-1942'

Description

gui_language_eng 'Keurjaarboek 1932-1942', published for the tenth anniversary of 'De Amsterdamsche Keurkamer', the publisher of Mein Kampf. It describes all writers and works of the NSB publishing house Amsterdamsche Keurkamer and contains many interesting photographs. The book features 618 pages. Rare original book in good used condition! 


gui_language_dutch 'Keurjaarboek 1932-1942', gepubliceerd voor het tienjarig bestaan van 'De Amsterdamsche Keurkamer', de uitgeverij van Mein Kampf. Het beschrijft alle schrijvers en werken van de NSB uitgeverij Amsterdamsche Keurkamer en bevat het veel interessante foto's. Het boek telt 618 bladzijden. Zeldzaam origineel boek goede gebruikte staat!

Additional images
23942_2
23942_3
23942_4
23942_5
23942_6
23942_7