gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

Original German 'Ahnenpaß'

Description

gui_language_eng This is a rare original 'Ahnenpaß'. The 'Ahnenpaß' (ancestor passport) documented the Aryan lineage of citizens of Nazi Germany and was ment to define who was, and who was not, a Jew. The Ahnenpaß was not public record, the document was shown where required and returned to the bearer. Filled in example. Interesting piece of history.


gui_language_dutch Dit is een zeldzame originele 'Ahnenpaß'. De 'Ahnenpaß' was een stamboom en documenteerde de Arische afstamming van de burgers van nazi-Duitsland, bedoeld om te bepalen of iemand van Joodse afkomst was of niet. De Ahnenpaß was geen onderdeel van het bevolkings register, het document werd getoond indien nodig en bleef bij de drager. Ingevuld exemplaar. Interessant historisch item.

Additional images
24430_2
24430_3
24430_4
24430_5