gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

'Rede van Adolf Hitler' Booklet

Description

gui_language_eng Printed in Dutch speech by Adolf Hitler: "Rede van Adolf Hitler, ter gelegenheid van den 8e verjaardat der Nationaal Solcialistisch Revolutie". This was a speech of Adolf Hitler, on the occasion of the 8th anniversary of the National Solcialist Revolution, this speech was held in the Sport Palace in Berlin on 30 January 1941. The booklet features 32 pages. Decorative original booklet in good condition!


gui_language_dutch In het Nederlands gedrukte "Rede van Adolf Hitler, ter gelegenheid van den 8e verjaardat der Nationaal Solcialistisch Revolutie", deze speech werd gehouden in het Berlijnsche Sportpaleis op 30 januari 1941. Het boekje telt 32 bladzijden. Decoratief origineel boekje in goede staat!

Additional images
23941_2
23941_3
23941_4