Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

'1935 Saarland Status Referendum' Postcard

Description

gui_language_eng This is a nice original period postcard (Postkarte) about the referendum on the territorial status that was held in the Territory of the Saar Basin on 13 January 1935. In the referendum voters were asked whether the Saar should remain under League of Nations administration, return to Germany or become part of France. Over 90% voted in favour of reuniting with Germany. The card is showing two men shaking hands with the text: "Saarland Treue zeigt der Welt wie Deutsches Volk zusammenhalt" (Saarland loyalty shows the world how German people stick together). This postcard was published by 'Ferd. Bayer' from Wiesbaden and measures approximately 15 x 10,5 cms in size. Nice original postcard!


gui_language_dutch Dit is een mooie originele postkaart (Postkarte) over het referendum over de territoriale status in het Saargebied dat op 13 januari 1935 werd gehouden. Bij het referendum werd aan de kiezers gevraagd of de Saar onder het bestuur van de Volkenbond moest blijven, aansluiting bij Duitsland of deel worden van Frankrijk. Meer dan 90% stemde voor hereniging met Duitsland. De kaart toont twee mannen die elkaar de hand schudden met de tekst: "Saarland Treue zeigt der Welt wie Deutsches Volk zusammenhalt" (Saarland-loyaliteit laat de wereld zien hoe het Duitse volk bij elkaar blijft). Deze posttkaart is uitgegeven door 'Ferd. Bayer 'uit Wiesbaden en is ongeveer 15 x 10,5 cm groot. Mooie originele postkaart!

Additional images
22133-(2)
22133-(3)
22133-(4)