gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

facebook groencontact groen2
Log in

Register


Russian Tokarev TT 33 Pistol 1944

Description

gui_language_eng Russian Tokarev TT 33 Pistol. The Tokarev TT33 Pistol was developed in the early 1930s by Fedor Tokarev as a service pistol for the Soviet military to replace the Nagant M1895 revolver. It served until 1952, when it was replaced by the Makarov pistol. The pistol is chambered for the 7.62×25mm Tokarev cartridge. This example is nicely dated 1944. The pistol is in very good condition. The pistol has been deactivated conform the requirements of the common minimum technical specifications set out in Annex I from the Commission Implementing Regulation (EU) 2018/337 and comes with a Certificate of Deactivation. This weapon is free to own for EU citizens, aged over 18 years. We will sell this weapon only to people above the age of 18 (with proof) within the EU (please check your country's regulations before purchasing). Nice original Soviet TT33 Tokarev Pistol in very good condition! 


gui_language_dutch Russian Tokarev TT 33 Pistool. Het Tokarev TT33-pistool werd begin jaren dertig door Fedor Tokarev ontwikkeld als deinstpistool voor het Sovjetleger om de Nagant M1895-revolver te vervangen. Het diende tot 1952, toen het werd vervangen door het Makarov-pistool. Het pistool werd geladen met patronen in het 7.62×25mm Tokarev-pistool kaliber. Dit exemplaar is 1944 gedateerd en nog in erg goede staat. Het pistool is onklaar gemaakt volgens de minimum eisen voor het onklaarmaken van vuurwapens zoals omschreven in de Uitvoeringsverordening (EU) 2018/337 en is voorzien van een Certificaat van Deactivicatie. Dit wapen mag vrij gekocht en bezit worden door inwoners van EU-lidstaten met een minimum leeftijd van 18 jaar. Wij verkopen dit wapen dan ook enkel aan personen boven de 18 jaar. Mooi origineel Sovjet TT33 Tokarev pistool in erg goede staat!

Additional images
22601_2
22601_3
22601_4
22601_5
22601_6
22601_7
22601_8
22601_9