Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

Soviet 'Joseph Stalin' Wall Plaque

Description

gui_language_eng Soviet 'Joseph Stalin' Wall Plaque. Joseph Stalin was a Soviet Russian politician who gained dictatorial power over the Soviet Union in the 1920s and held it until his death in 1953. Stalin was one of the Bolshevik revolutionaries who assisted in the October Revolution in Russia. From 1922 until his death in 1953 he was the official General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union. The wood inlay image is showing Stalin in his wartime uniform. It is constructed on a multiplex plate which is approximately sized 51 x 39 cms. The lacquer is showing some cracks. This wall plaque probably dates from somewhere around the 50s. Decorative original Wall Plaque showing Stalin in his wartime uniform!


gui_language_dutch Sovjet 'Joseph Stalin' Muurplaquette. Jozef Stalin was een Sovjet-Russisch politicus die in de jaren 1920 dictatoriale macht verwierf over de Sovjet-Unie en deze tot zijn dood in 1953 bleef behouden. Stalin was een van de bolsjewistische revolutionairen die meehielpen met de Oktoberrevolutie in Rusland. Van 1922 tot zijn dood in 1953 was hij officieel secretaris-generaal van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie. De houtinleg afbeelding toont Stalin in zijn oorlogsuniform. Het is gemaakt op een multiplex plaat van ongeveer 51 x 39 cm. De lak vertoont wat barstjes. Deze plaquette dateert waarschijnlijk van ergens rond de jaren 50. Decoratieve originele muurplaquette met Stalin in zijn oorlogsuniform!

Additional images
26680_2
26680_3
26680_4
26680_5
26680_6