gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

BeVo 'Terek Cossacks' Volunteer Sleeve Shield

Description

gui_language_eng WH (Heer) BeVo woven 'Terek Cossack' sleeve-shield as intended for a volunteer within the 1st Cossack Calvary Division (Ärmelschild für Freiwillige Terek-Kosaken). The shield shows the white cyrillic letters 'TB'. The cossacks served within the 1st Cossack Calvary Division which was formed from Don, Kuban and Terek Cossacks. As with other foreign volunteers Terek Cossack personnel were allocated an identifying sleeve shield insignia that was introduced in 1943. The shield is executed in the neat so-called BeVo weave style on a field-grey linnen background. Nice original BeVo Eastern volunteer insignia in mint and unissued condition!


gui_language_dutch WH (Heer) BeVo gewoven 'Terek-Kosaken' armschildje zoals bedoeld voor een vrijwilliger in de '1. Kosaken-Kavallerie-Division' (Ärmelschild für Freiwillige Terek-Kosaken). Het schildje toont de witte cyrillische letters 'TB'. De kozakken dienden binnen de '1. Kosaken-Kavallerie-Division' die werd gevormd door Don, Kuban en Terek Kozakken. Net als bij andere buitenlandse vrijwilligers kreeg het personeel van de Terek Kozakken een identificerend armschildje dat in 1943 werd geïntroduceerd.. Het schildje is uitgevoerd in de zogenaamde 'BeVo' weef stijl op een veld-grijze linnen ondergrond. Mooi origineel BeVo Wehrmacht vrijwilligers embleem in mint en ongebruikte staat!

Additional images
23524_2
23524_3
23524_4