Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

BeVo 'Terek Cossacks' Volunteer Sleeve Shield

Description

gui_language_eng WH (Heer) BeVo woven sleeve-shield as intended for a volunteer within the 'Terek Cossacks' (Ärmelschild für Freiwillige Terek-Kosaken). The cossacks served within the 1st Cossack Calvary Division which was formed from Don, Kuban and Terek Cossacks. As with other foreign volunteers Terek Cossack personnel were allocated an identifying sleeve shield insignia. The shield is executed in the neat so-called BeVo weave style on a field-grey linnen background. This is an extremely rare and hard to find volunteer shield. Nice original piece of Eastern volunteer insignia in mint and unissued condition!


gui_language_dutch WH (Heer) BeVo gewoven armschildje zoals bedoeld voor een vrijwilliger bij de 'Terek' kozakken (Ärmelschild für Freiwillige Terek-Kosaken). De kozakken dienden binnen de '1. Kosaken-Kavallerie-Division' die werd gevormd door Don, Kuban en Terek Kozakken. Net als bij andere buitenlandse vrijwilligers kreeg het personeel van de Terek Kozakken een identificerend armschildje. Het schildje is uitgevoerd in de zogenaamde 'BeVo' weef stijl op een veld-grijze linnen ondergrond. Dit is een erg zeldzaam en moeilijk te vinden vrijwilligers embleem. Mooi origineel Wehrmacht vrijwilligers embleem in mint en ongebruikte staat!

Additional images
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld