Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

Waffen-SS BeVo 'Nederland' Cufftitle

Description

gui_language_eng Waffen-SS BeVo-woven 'Nederland' cufftitle (Ärmelband). Originally personnel serving with SS-Freiwilligen-Legion-Niederlande were allowed to wear a Dutch manufactured cufftitle 'Legion Niederlande' until November 1941 when the Germans introduced another cufftitle 'Frw. Legion Niederlande'. Shortly after the second pattern cufftitle was introduced the German spelling of 'Niederlande' was altered to the Dutch spelling 'Nederland' and a third cufftitle was introduced 'Frw. Legion Nederland'. With the upgrade to brigade status in October 1943 a fourth and final pattern cufftitle was introduced (in BeVo weave) 'Nederland'. This is the last pattern cufftitle as intended for members of the 'SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Brigade Nederland', woven in grey/white thread on black in the so-called 'BeVo' weave, the back of the cufftitle shows the salt-and-pepper design. The cufftitle shows the woven script 'Nederland'. The cufftitle is in full length condition with typical unfinished ends and measures approximately 45cms in length. The cufftitle is in good unissued condition showing some staining and traces of years of storage. Nice original cufftitle!


gui_language_dutch Waffen-SS BeVo-gewoven 'Nederland' mouwband (Ärmelband). Oorspronkelijk droegen leden van het SS-Freiwilligen-Legion-Niederlande een Nederlandse aanmaak mouwband 'Legion Niederlande', na november 1941 werd een Duitse RZM versie ingesteld met de tekst 'Frw. Legion Niederlande'. Vlak na het invoeren van het tweede model werd de tekst 'Niederlande' gewijzigd naar de Nederlandse spelling 'Nederland' en was een derde versie ingevoerd 'Frw. Legion Nederland'. Nadat het legion de status van Brigade had gekregen in oktober 1943 werd een vierde en laatste model mouwband ingesteld, dit was een BeVo gewoven mouwband met de tekst 'Nederland'. Dit is het laatste model mouwband zoals bedoeld voor leden van het 'SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Brigade Nederland', gewoven in grijs/witte draad op zwart volgens de zogenaamde 'BeVo' weef-techniek, de achterkant van de mouwband toont het herkenbare zout-en-peper design. De mouwband toont de gewoven tekst 'Nederland'. De mouwband heeft nog zijn volle lengte met de typische onafgewerkte uiteinden en is ongeveer 45cm lang. De mouwband is in goede ongebruikte staat en vertoont wat vlekjes en sporen van jaren van opslag. Mooie originele mouwband!

Additional images
19528_2
19528_3
19528_4
19528_5