Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

Waffen-SS BeVo 'Reichsführer-SS' Cufftitle

Description

gui_language_eng Waffen-SS BeVo-woven 'Reichsführer-SS' cufftitle (Ärmelband). Intended for members within the '16. SS Panzer-Grenadier-Division Reichsführer SS'. The division was formed in November 1943 and surrendered to the British near Klagenfurt in May 1945. The division served on various fronts during the war, notably in Yugoslavia, Hungary, Italy and Austria. Woven in grey/white thread on black in the so-called 'BeVo' weave, the back of the cufftitle shows the salt-and-pepper design. The cufftitle shows the woven script 'Reichsführer-ᛋᛋ'. The cufftitle is in full length condition with typical unfinished ends and measures approximately 44cms in length. The cufftitle is in good unissued condition showing some staining and traces of years of storage. Nice original cufftitle!


 Waffen-SS BeVo-gewoven 'Reichsführer-SS' mouwband (Ärmelband). Bedoeld voor leden in de '16. SS Panzer-Grenadier-Division Reichsführer SS'. De divisie werd opgericht in november 1943 en gaf zich over aan de Britten bij Klagenfurt in mei 1945. De divisie heeft tijdens de oorlog aan diverse fronten gediend, met name in Joegoslavië, Hongarije, Italië en Oostenrijk. Geweven in grijs/witte draad op zwart volgens de zogenaamde 'BeVo' weef-techniek, de achterkant van de mouwband toont het herkenbare zout-en-peper design. De mouwband toont de gewoven tekst 'Reichsführer-ᛋᛋ'. De mouwband heeft nog zijn volle lengte met de typische onafgewerkte uiteinden en is ongeveer 44cm lang. De mouwband is in goede ongebruikte staat en vertoont wat vlekjes en sporen van jaren van opslag. Mooie originele mouwband!

Additional images