Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

Croatian made Luftwaffe equipment

Description

gui_language_eng Croatian made Luftwaffe equipment consisting of a pair of Luftwaffe Flight Pants and two Flight Helmets. The air force of the Independent State of Croatia, which was a puppet state of Germany and Italy, was formed following the German invasion of Yugoslavia in 1941. The Croatian air force, originally a volunteer unit of the Luftwaffe, was sent to Germany for training in 1941 before being sent to the Eastern Front (1941-1943). They formed a fighter and bomber squadron that consisted of 650 aircraft. Due to the fact, they were part of the German Luftwaffe, their uniforms were nearly identical. The flight pants are having "Ritsch" zippers and "Prym" marked snaps, the pants are dated 1942. The pants are in used condition. One flight helmet is a Croatian type flight helmet and the other is a German type K/33 Flight helmet (Fliegerkopfhaube ohne FT-Gerät). Both flight helmets are in unissued condition and are showing ink-markings indicating that they have been re-issued after the war in the Czech army. All items are made by the company of 'Knebl & Ditrich' from Indija in Croatia. Rare original Croatian made flight gear in very good condition!


gui_language_dutch Kroatisch geproduceerde Luftwaffe uitrusting bestaande uit een vliegerbroek en twee vlieger caps. De luchtmacht van de Onafhankelijke Staat van Kroatië, die een marionettenstaat was van Duitsland en Italië, werd gevormd na de Duitse invasie van Joegoslavië in 1941. De Kroatische luchtmacht, oorspronkelijk een vrijwillige eenheid van de Luftwaffe, werd voor training naar Duitsland gestuurd in 1941 voordat ze naar het Oostfront werden gestuurd (1941-1943). Ze vormden een jacht- en bommenwerperssquadron dat uit 650 vliegtuigen bestond. Vanwege het feit dat ze deel uitmaakten van de Duitse Luftwaffe, waren hun uniformen bijna identiek. De vliegerbroek heeft "Ritsch" ritsen en "Prym" drukknopen, de broek is 1942 gedateerd. De broek is in geruikte staat. Eén van de capjes is een Kroatisch model vliegercap, de andere een Duits model K/33 vliegercap (Fliegerkopfhaube ohne FT-Gerät). Beide vlieger caps zijn in mint en ongebruikte staat, er staan stempels in die er op duiden dat deze zijn doorgebruikt in het Tsjechische leger na de oorlog. Alle items zijn geproduceerd door de firma 'Knebl & Ditrich' uit Indija in Kroatië. Zeldzame originele Kroatische aanmaak vlieger uitrusting in erg goede staat!

Additional images
18624_2
18624_3
18624_4
18624_5
18624_6
18624_7
18624_8
18624_9
18624_10
18624_11
18624_12
18624_13
18624_14
18624_15
18624_16
18624_17