gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

2 Prussian Merit Crosses for War Aid

Description

gui_language_eng Set of 2 Prussian Merit Crosses for War Aid (Kreuz für Kriegshilfsdienst). The cross was instituted by King Wilhelm II on 5 December 1916, the cross was awarded for patriotic war aid service, without regard to status or rank. Both crosses come without ribbon. These crosses are very interesting from a collector's point of view, one cross is a regular production cross, the second cross is showing a production failure having the suspension ring attached in a wrong position, see photos. This would be a nice addition to a medal collection!


gui_language_dutch Set van 2 Pruissisch Kruizen van Verdienste voor Oorlogshulp (Kreuz für Kriegshilfsdienst). Het kruis werd ingesteld door koning Wilhelm II op 5 december 1916, het kruis werd toegekend voor uitstekende verdiensten van vaderlandslievende (patriottische) aard tijdens de Eerste Wereldoorlog, ongeacht status of rang. Deze kruisen zijn zeer interessant vanuit het oogpunt van een verzamelaar, het ene kruis is een gewoon productiekruis, het tweede kruis vertoont een productiefout met de ophangring op een verkeerde positie bevestigd, zie foto's. Dit zou een mooie aanvulling zijn op een medailleverzameling!

Additional images
24390_1
24390_2
24390_4