Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

Prussian M1873 Artillery Sword

Description

gui_language_eng Prussian M1873 Artillery Sword/Sabre (Preußen Artilleriesäbel). All enlisted ranks of the 'Feldartillerie' (Field Artillery) and 'Fußartillerie' (Foot Artillery) of the German Empire carried this pattern of sabre, except the Saxon and Bavarian Artillery who carried their own patterns. The sabre is having a dark-brown bakelite grip. The grip is in overall good condition with no chips or cracks. The blade is in good used condition, the manufacturer's marking is partly hidden by the rounded tip, shield shaped, languet, it is maker marked by the company of 'E.&F. Hörster' from Solingen. The blade is showing some staining. It is date marked 'W15' under a Prussian crown on the spine of the blade for King William II 1915. Both the blade and scabberd are showing some normal traces of usage and surface spots, see photos. This Sabre has just recently been found with a house renovation near Wesel (Germany). Nice original untouched wartime issue Prussian Artillery Sabre!


gui_language_dutch Pruissisch M1873 Artillerie Sabel (Preußen Artilleriesäbel). Alle manschappen van de 'Feldartillerie' en Fußartillerie' van het Duitse Keizerrijk droegen dit type sabel, met uitzondering van de Saksische en Beierse artillerie die hun eigen model sabel droegen. Het sabel heeft een donkerbruin bakelite handvat. Het handvat is in goede staat zonder barstjes of beschadigingen. Het lemmet is in goede gebruikte staat, de maker's markering zit gedeeltelijk verborgen achter het schildje op de voorzijde van de pareerstang, het lemmet is maker gemarkeerd door de firma 'E.&F. Hörster' uit Solingen. Het sabel is op de rug van het lemmet gedateerd met 'W15' onder een Pruissische kroon voor Koning Wilhelm II 1915. Zowel het lemmet als de schede vertonen normale gebruikssporen en wat kleine vlekjes, zie foto's. Dit sabel is recent gevonden bij een huis-renovatie bij Wesel (Duitsland). Mooi origineel oorlogs uitgereikt Pruissisch Artillerie Sabel!

Additional images
15038_2
15038_3
15038_4
15038_5
15038_6
15038_7
15038_8
15038_9
15038_10
15038_11
15038_12
15038_13