gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

Silesian Eagle Order 1st Class

Description

gui_language_eng World War 1 Silesian Eagle Order 1st Class (Schlesischer Adler 1. Stufe). The medal was awarded for fighting the Silesian Uprisings as part of the Freikorps Oberland under the Weimar Republic. The 2nd class was awarded for three months of service and the 1st class for 6 months of service. This is a 3-piece construction 1st Class badge, the badge has naturally a functional pin & catch construction. Nice original badge in very good condition!


gui_language_dutch Eerste Wereldoorlog 'Schlesischer Adler 1. Stufe'. De medaille werd toegekend voor deelname aan de bestrijding van de Silezische Opstanden als onderdeel van het Freikorps Oberland ten tijde van de Weimarrepubliek. De 2e klasse werd uitgereikt voor drie maanden dienst en de 1e klasse voor 6 maanden dienst. Dit is een 3-delige constructie 1e klasse exemplaar, vanzelfsprekend heeft de medaille nog zijn volledig werkende originele naald en haak. Mooie originele medaille in erg goede staat!

Additional images
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld