Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

ZF41 Sniper Scope with Mount in Case

Description

gui_language_eng Wehrmacht ZF41 Sniper Scope with Mount (Gewehr-Zielfernrohr 41), complete with original carrying case. The 1.5 power magnification ZF41 sharpshooters scope was designed for use with the K98 carbine, and was first issued in quantities in 1941, it was issued together with a metal carrying case. The scope is nicely marked with 'ddv' indicating production by the company 'Oculus' from Berlin. The optics are regrettably clouded/damaged and can't be used anymore. The mount is maker marked 'duv', all ZF41 scope mounts are marked with this inspection code. The set is complete with its original slightly rusted fieldgrey painted metal carrying case. The case is maker marked with 'jvb' indicating production by the company of 'Wessel & Müller' from Lückenwalde. The set is complete with the rare often missing original cleaning brush. The brush is worth 250 euro on its own. The original cleaning cloth is present as well. This set was recently found in a private household in North-Italy and not in a collection before. The set is in uncleaned condition as found, see photos. Great original sharpshooters scope set for a fair price!


gui_language_dutch Wehrmacht ZF41 geweerkijker/vizier met montage (Gewehr-Zielfernrohr 41), compleet met origineel metalen transport-koker. De 1.5x vergrotende ZF41 scherpschutters kijker werd ontwikkeld voor gebruik met de k98 karabijn, de kijkers werden voor het eerst verstrekt in 1941 en kwamen geleverd in een metalen transport-koker. De kijker is mooi maker gemarkeerd met 'ddv' wat duid op productie door de firma 'Oculus' uit Berlijn. Het optiek is helaas vies/beschadigd en kan niet meer gebruikt worden. De montage is maker gemarkeerd met 'duv', alle ZF41 kijker-montages zijn gemarkeerd met deze code. De set is compleet met de originele licht verroeste veldgrijze metalen transport-koker. De koker is maker gemarkeerd met 'jvb' wat duidt op productie door de firma 'Wessel & Müller' uit Lückenwalde. De set is compleet met de zeldzame originele vaak ontbrekende schoonmaakborstel, deze is alleen al 250 euro waard. Ook de originele poetslap is aanwezig. Deze set is recent gevonden bij een huisopruiming in Noord-Italië en heeft niet eerder in een verzameling gezeten. De set is in niet schoongemaakte staat zoals gevonden. Zeldzame originele Scherpschutters kijker voor een nette prijs!

Additional images
26887_1
26887_2
26887_3
26887_4
26887_5
26887_6
26887_8
26887_9
26887_10
26887_11