gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

Nationale Jeugdstorm Steunkaart 1943

Description

gui_language_eng NJS - 'Jeugdstorm' Steunkaart 1943 (Contribution Card). The 'Nationale Jeugdstorm' (NJS) was a Dutch youth movement shortly before and during World War II, inspired by the German Hitler Youth. The organization was formally separate from, but in practicehad close ties with the NSB. This card was intended for NJS members living in Germany in the Jeugdstorm area 'Gewest West-Duitschland'. This card was issued to a member living in the city of Dülken. 3 stamps have been pasted on. Very rare and hard to find original contribution card!!


gui_language_dutch NJS - 'Jeugdstorm' Steunkaart 1943 (Contributie-kaart). De Nationale Jeugdstorm (NJS) was een Nederlandse jongerenbeweging kort voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog, naar voorbeeld van de Duitse Hitlerjugend. De organisatie stond formeel los van, maar had in de praktijk zeer nauwe banden met de NSB. Deze contributie-kaart was bedoeld voor NJS leden die in Duitsland woonden in het 'Gewest West-Duitschland'. Deze kaart is uitgereikt aan een lid die in de plaats Dülken woonde. Er zijn drie zegels opgeplakt. Zeldzame en moeilijk te vinden originele Steunkaart!

Additional images
18657_2
18657_3
18657_4