Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

Nationale Jeugdstorm Steunkaart 1943

Description

gui_language_eng NJS - 'Jeugdstorm' Steunkaart 1943 (Contribution Card). The 'Nationale Jeugdstorm' (NJS) was a Dutch youth movement shortly before and during World War II, inspired by the German Hitler Youth. The organization was formally separate from, but in practicehad close ties with the NSB. This card was intended for NJS members living in Germany in the Jeugdstorm area 'Gewest West-Duitschland'. This card was issued to a member living in the city of Dülken. 3 stamps have been pasted on. Very rare and hard to find original contribution card!!


gui_language_dutch NJS - 'Jeugdstorm' Steunkaart 1943 (Contributie-kaart). De Nationale Jeugdstorm (NJS) was een Nederlandse jongerenbeweging kort voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog, naar voorbeeld van de Duitse Hitlerjugend. De organisatie stond formeel los van, maar had in de praktijk zeer nauwe banden met de NSB. Deze contributie-kaart was bedoeld voor NJS leden die in Duitsland woonden in het 'Gewest West-Duitschland'. Deze kaart is uitgereikt aan een lid die in de plaats Dülken woonde. Er zijn drie zegels opgeplakt. Zeldzame en moeilijk te vinden originele Steunkaart!

Additional images
18657_2
18657_3
18657_4