gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

facebook groencontact groen2
Log in

Register


NSB 'Bloembollenmarsch 1942' Medal

Description

gui_language_eng NSB - WA 'Bloembollenmarsch 1942' Medal. The Dutch "Nationaal-Socialistische Beweging" (National Socialist Movement) was founded by 'Anton Mussert' in December 1931 and was a Dutch pro-German Nazi Party. The medal was awarded to NSB and WA members who had completed the 40 km march. The badge is marked on the back with 'Bloembollen-Marsch' and the date 1942. The zinc-based medal retains most of its original golden finish. Normally these medals are issued on a ribbon, this is a rare variant which comes with an original attached pin-back system, this is the first such example I've ever seen. Rare original NSB medal in good used condition!


gui_language_dutch NSB - WA 'Bloembollenmarsch 1942' medaille. De Nederlandse "Nationaal-Socialistische Beweging" werd opgericht door 'Anton Mussert' in December 1931 en was een Nederlandse pro-Duitse Nazi partij. De medaille werd uitgereikt aan een ieder die de 40km afstand had uitgelopen. De medaille is op de achterzijde gemarkeerd met 'Bloembollen-Marsch' en de datum 1942. De medaille is gemaakt van zink en bevat nog het grooste deel van zijn gouden finish. Normaal werden deze medailles uitgereikt aan een lintje, dit is echter een zeldzame variant welke origineel een naald/haak systeem op de achterzijde heeft, dit heb ik nooit eerder gezien. Zeldzame originele NSB medaille in goede gebruikte staat!

Additional images
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld