gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

NSB Flag (Vlag der Beweging)

Description

gui_language_eng NSB flag (Vlag der Beweging). The Dutch "Nationaal-Socialistische Beweging" (National Socialist Movement) was founded by 'Anton Mussert' in December 1931 and was a Dutch pro-German Nazi Party. The flag is made of red and black rayon, the flag is reinforced with white cotton. A NSB logo is sewn to both sides of the flag, the logo's are printed on cloth machine-sewn to each side of the flag. The large sized flag is approximately sized 215x128cms, I've never seen one in this large size before. The slightly faded flag shows some small damages/tears and staining caused by usage. NSB flags are hard to find nowadays. Nice original example!


gui_language_dutch NSB 'Vlag der Beweging' (156x106 cm). De Nederlandse "Nationaal-Socialistische Beweging" werd opgericht door 'Anton Mussert' in December 1931 en was een Nederlandse pro-Duitse Nazi partij. De vlag is gemaakt van rood met zwarte kunstzijde, de vlag is aan de zijkant verstevigd met wit linnen. Aan beide zijden van de vlag is een op stof gedrukt NSB logo machinaal opgenaaid. De groot formaat vlag is ongeveer 215x128cm groot, ik heb niet eerder een exemplaar gezien in zo'n groot formaat. De iets verkleurde vlag vertoont wat kleine beschadigingen/scheurtjes en vlekjes, veroorzaakt door gebruik. NSB vlaggen zijn tegenwoordig moeilijk te vinden. Mooi origineel exemplaar!

Additional images
19572_2
19572_3
19572_4
19572_5
19572_6
19572_7
19572_8
19572_9