Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

NSB - WA Visor Cap

Description

gui_language_eng NSB - WA Visor Cap. The visor cap was intended for wear by members of the 'NSB'-related: 'Weerafdelingen' (being more or less the equivalent of the German SA or 'Sturmabteilungen'). The Dutch "Nationaal-Socialistische Beweging" (National Socialist Movement) was founded by 'Anton Mussert' in December 1931 and was a Dutch pro-German Nazi Party. The black cap is showing red-coloured piping. The cap is not visible maker marked or dated. The cap is complete with its original cap badge showing the 'Wolfsangel' (Wolfhook) insignia. The cap is complete with its original typical NSB style chinstrap. Hard to find original WA Visor Cap in good used condition!

This Cap originates from the collection of the recently closed Eyewitness Museum and was in display in the diorama in the last picture!


gui_language_dutch NSB - WA Pet. De pet werd gedragen door leden van de NSB gerelateerde 'Weerafdelingen' (min of meer vergelijkbaar met de Duitse SA of 'Sturmabteilungen'). De Nederlandse "Nationaal-Socialistische Beweging" werd opgericht door 'Anton Mussert' in December 1931 en was een Nederlandse pro-Duitse Nazi partij. De zwarte pet heeft rode biezen. De pet is niet zichtaaar maker gemarkeerd of gedateerd. De pet is compleet met zijn originele pet-embleem met daarop het 'Wolfsangel' symbool. De pet is compleet met zijn kenmerkende NSB type kinriempje. Moeilijk te vinden originele WA pet in goede gebruikte staat!

Deze pet is afkomstig uit de collectie van het onlangs gesloten Eyewitness Museum en was voorheen te zien in het diorama dat wordt getoond in de laaste foto!

Additional images
CB0073_2
CB0073_3
CB0073_4
CB0073_5
CB0073_6
CB0073_7
CB0073_8
CB0073_9
CB0073_10
NSB-diorama