gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

NSB 'WA Kerstmarsch 1941' Medal

Description

gui_language_eng NSB 'W.A. Marcheert - Kerstmarsch 1941' Medal. The Dutch "Nationaal-Socialistische Beweging" (National Socialist Movement) was founded by 'Anton Mussert' in December 1931 and was a Dutch pro-German Nazi Party. The front of the medal is showing 'Leider Mussert' and on the back is written 'W.A. Marcheert - Hou Zee!' and 'Kerstmarsch 1941'. The zinc-based medal is not visible maker marked, the medal retains most of its original silver finish. The medal comes on its original black/red ribbon as found. Nice original example in good used condition! 


gui_language_dutch NSB 'W.A. Marcheert - Kerstmarsch 1941' medaille. De Nederlandse "Nationaal-Socialistische Beweging" werd opgericht door 'Anton Mussert' in December 1931 en was een Nederlandse pro-Duitse Nazi partij. Op de voorkant staat 'Leider Mussert' afgebeeld en op de achterzijde staat 'W.A. Marcheert - Hou Zee!' en 'Kerstmarsch 1941'. De zink-type medaille is  niet zichtbaar maker gemarkeerd, de medaille bevat nog het grootste deel van zijn originele zilveren finish. De medaille is compleet met zijn originele rood/zwarte lintje. Mooi origineel exemplaar in goede gebruikte staat!

Additional images
22395_2
22395_3
22395_4