gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

Set of 3 'Jeugdstorm' Contribution Stamps

Description

gui_language_eng This is a nice set of 3 used original 'Jeugdstorm' contribution stamps. The 'Nationale Jeugdstorm' (NJS) was a Dutch youth movement shortly before and during World War II, inspired by the German Hitler Youth. The organization was formally separate from, but in practice had close ties with the NSB. Two '10 cents' stamps are printed with an image of a boy trumpeting with an orange background. These stamps are also ink-stamped with a gull (the symbol of the NJS). The other '50 cents' stamp has 'In Godsvertrouwen alles voor 't Vaderland' (the motto of the NJS) printed on it with a blue and orange background. The stamps measure approximately 4,5 x 3 cms in size. These stamps were placed in the 'Nationale Jeugdstorm Steunkaart' (Contribution Card). Nice colorful set of Nationale Jeugdstorm stamps!


gui_language_dutch Dit is een mooie set van 3 gebruikte originele Jeugdstorm contributie zegels. De Nationale Jeugdstorm (NJS) was een Nederlandse jongerenbeweging kort voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog, naar voorbeeld van de Duitse Hitlerjugend. De organisatie stond formeel los van, maar had in de praktijk zeer nauwe banden met de NSB. Twee '10 cent' postzegels zijn bedrukt met een jongen die trompet speelt, met een oranje achtergrond. Deze postzegels zijn tevens afgestempeld met het zeemeeuw-logo van de NJS. De andere '50 cent' postzegel is bedrukt met 'In Godsvertrouwen alles voor 't Vaderland' (de zinspreuk van de NJS) met een blauwe en oranje achtergrond. De zegels zijn ongeveer 4,5 x 3 cm groot. De zegels werden in de Nationale Jeugdstorm Steunkaart geplakt. Mooie kleurrijke set van Nationale Jeugdstorm postzegels!

Additional images
Geen afbeelding ingesteld