Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

NSB Medical Front 'Volksgezondheid' Booklet

Description

gui_language_eng 'Volksgezondheid Medisch Front' Booklet. The Medical Front was an organization of the NSB, founded on 12 October 1940, with the task of promoting the health of the Dutch people in the context of the 'new order' in Europe. The Medical Front consisted of four departments: Doctors, Vets, Pharmacists, Dentists. The 'Volksgezondheid' (Public health) booklet was a monthly educational publication. This booklet is Number 1 from 1941. Interesting original booklet in good used condition!


gui_language_dutch 'Volksgezondheid Medisch Front' Boekje. Het Medisch Front was een organisatie van de NSB, opgericht op 12 oktober 1940, met als taak de bevordering van de gezondheid van het Nederlandse volk in het kader van de 'nieuwe orde' in Europa. Het Medisch Front bestond uit vier afdelingen : Artsen, Dierenartsen, Apothekers, Tandartsen. Het 'Volksgezondheid' boekje was een maandelijks uitgegeven informatief boekje, dit is nummer 1 uit 1941. Interessant origineel boekje in goede gebruikte staat!

Additional images
24984_2
24984_3
24984_4
24984_5