Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

NSB Ten Years Service Batton & Document

Description

gui_language_eng NSB Ten Years Service Batton & Document (Tienjarenteeken). The Dutch "Nationaal-Socialistische Beweging" (National Socialist Movement) was founded by 'Anton Mussert' in December 1931 and was a Dutch pro-German Nazi Party. The Ten Years Service Batton was instituted by 'Anton Mussert' on 10 November 1943 and awarded only to member's who had been an active member of the movement for at least ten uninterrupted years. During the celebration of the twelfth anniversary of the NSB on 12 December 1943, the 10-Years service batton was awarded to 3300 members. The batton is in very good condition showing the colours red, blue, red, black, red, blue, red. The batton comes together with its original unissued award document in mint and unissued condition. The award document is marked 'K2347' indicating that it has been printed by 'Drukkerij v. Boekhoven' from Utrecht. Extremely rare and hard to find original set in very good unissued condition!


gui_language_dutch NSB 'Tienjarenteeken' met bijbehorende oorkonde. De Nederlandse "Nationaal-Socialistische Beweging" werd opgericht door 'Anton Mussert' in December 1931 en was een Nederlandse pro-Duitse Nazi partij. Het Tienjarenteeken werd ingesteld door 'Anton Mussert' op 10 november 1943 en werd alleen toegekend aan leden die ten minste tien ononderbroken jaren actief lid waren geweest van de beweging. Tijdens de viering van het twaalfjarig bestaan van de NSB op 12 december 1943 is aan 3300 leden het 10-jaren teken uitgereikt. De batton is in zeer goede staat met de kleuren rood, blauw, rood, zwart, rood, blauw, rood. De batton komt samen met zijn originele oorkonde in mint en ongebruikte staat. De oorkonde is gemarkeerd met K-nummer 'K2347' wat aangeeft dat het is gedrukt door 'Drukkerij v. Boekhoven' uit Utrecht. Extreem zeldzame en moeilijk te vinden originele set in erg goede ongebruikte staat!

Additional images
24907_2
24907_3
24907_4