Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

NSB - WA Fighters Medal

Description

gui_language_eng NSB - WA Oldfighters Medal "WA Strijdersteken" "Alles voor het Vaderland 1932-1935" (All for the Fatherland). The Dutch "Nationaal-Socialistische Beweging" (National Socialist Movement) was founded by 'Anton Mussert' in December 1931 and was a Dutch pro-German Nazi Party. The WA (Weerafdelingen), being more or less the equivalent of the German SA or 'Sturmabteilungen', was formed in 1932, but disbanded in 1935 under a government decree prohibiting all Para military, political militias. The WA was recreated after the start of the German occupation in May 1940. In November 1942, due to the tenth anniversary of its formation commander 'A.J. Zondervan' instituted a special medal, the "WA Strijdersteken", the medal was instituted on 7 January 1943. It was awarded to those who had served in the original WA in the period of 1932-1935 and had remained a member of the NSB, this medal was called the 'Old Fighters Medal'. A special version without date was also introduced for members who distinguished themselves fo the WA in the years after 1935, this version was called the 'Fighters Medal'. This is the version without date. The medal comes on its original black/red ribbon. Hard to find medal in very good condition! 


gui_language_dutch NSB - WA Oudstrijdersmedaille "WA Strijdersteken" "Alles voor het Vaderland 1932-1935". De Nederlandse "Nationaal-Socialistische Beweging" werd opgericht door 'Anton Mussert' in December 1931 en was een Nederlandse pro-Duitse Nazi partij. De WA (Weerafdelingen), min of meer vergelijkbaar met de Duitse SA of 'Sturmabteilungen', werd opgericht in 1932 en verboden in 1935 bij een besluit van de regering door een verbod op alle paramilitaire organisaties en politieke milities. De WA werd opnieuw opgericht na de start van de Duitse bezetting in mei 1940. In november 1942 besloot commandant 'A.J. Zondervan' tot het instellen van een speciale medaille ter ere van het 10 jarig bestaan van de strijdperiode van de W.A., het "WA Strijdersteken" welke werd ingesteld op 7 januari 1943. De medaille werd uitgereikt aan leden van de oorspronkelijke WA uit de periode 1932-1935 en welke onafgebroken lid waren gebleven van de NSB, deze versie werd ook wel het 'W.A. Oud-Strijderteken' genoemd. Daarnaast werd een versie zonder datum ingesteld voor leden die zich in de loop der jaren daarna voor de WA verdienstelijk hebben gemaakt, deze werd het 'Strijdersteken' genoemd. Dit is de versie zonder datum. De medaille is compleet met zijn originele rood/zwarte lintje. Erg zeldzame en moeilijk te vinden medaille in erg goede staat!

Additional images
25118_2
25118_3
25118_4