Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

NSV Door Plaque 'Gau Düsseldorf'

Description

gui_language_eng NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) 'Gau Düsseldorf' Door Plaque (Türplakette). The NS-Volkswohlfahrt was the Public Welfare Service. The plaque is showing tje 'NSV' lgo surrounded by the scropt 'Mitglied der N.S.-Volkswohlfarht Gau Düsseldorf'. These door plaques were placed on the door to show you were a member of the NSV. The plaque is very lightweight, stamped from a thin metal sheet. The plaques is having a diameter of approximately 7,5 cms. Decorative original item!


 NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) 'Gau Düsseldorf' deur-plakette (Türplakette). De NS-Volkswohlfahrt was de Dienst voor het Volks-Welzijn. De plakette toont het 'NSV' logo met daar omheen de tekst 'Mitglied der N.S.-Volkswohlfarht Gau Düsseldorf'. Deze plakettes werden op deur geplaatst om te laten zien dat je lid was van de NSV. De plakette is een lichtgewicht item, gestanst van een dun metalen plaatje. De plakette heeft een diameter van ongeveer 7,5 cm. Decoratief origineel exemplaar!

Additional images
28619_2
28619_3