Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

NSDAP Membership Booklet Grouping

Description

gui_language_eng 'Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei' (NSDAP) Membership Book (Mitgliedsbuch) and various other passes. This official NSDAP party membership ID document-booklet belonged to NSDAP Member 'Emil Kleen' from Oldenburg with party member number #3819184. He became a party member on 1 March 1937, this is a 1935 issue booklet which was issued to him on 1 July 1939. The booklet is complete with his portrait-photo. The booklet has several dues stamps pasted from the years between 1939 and 1934, see photos. His SA Sportsbadge in Bronze Award Booklet (Urkunde) is complete with portrait-photo, the booklet is nicely stamped by the 'SA Standarte 91' from Oldenburg. According to his 'Arbeitsbuch' he started working at the NSDAP 'Gauleitung Weser-Ems' on 1 March 1941. Also included in the grouping are his 'Deutsche Arbeitsfront' Membership booklet, a German-Russian pocket-dictionary (Soldaten-Sprachführer), his post-war ID-Card (Kennkarte) and the 'Arbeitsbuch' of his wife. All booklets are in good used condition. Hard to find and interesting original party member's booklet grouping!


gui_language_dutch 'Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei' (NSDAP) Lidmaatschapsboekje (Mitgliedsbuch) en diverse andere pasjes. Dit officiële NSDAP partij lidmaatschapsboekje behoorde toe aan 'Emil Kleen' uit Oldenburg, hij had partij lidmaatschapsnummer #3819184. Hij werd lid van de partij op 1 maart 1937, het 1935-type boekje werd aan hem verstrekt op 1 juli 1939. Het boekje is compleet met zijn portret-foto. In het boekje zitten diverse contributie zegeltjes ingeplakt van de jaren tussen 1939 en 1934, zie foto's. Zijn SA Sportabzeichen in Bronze Oorkonde boekje (Urkunde) is compleet met portret-foto, in het boekje staat een mooie stempel van de 'SA Standarte 91' uit Oldenburg. Volgens zijn 'Arbeitsbuch' zou hij begonnen zijn met werken voor de NSDAP 'Gauleitung Weser-Ems' op 1 maart 1941. Verder zit er bij de groep nog zijn 'Deutsche Arbeitsfront' lidmaatschapsboekje, een Duits-Russisch zak-woordenboek (Soldaten-Sprachführer), zijn na-oorlogse ID-Kaart (Kennkarte) en het 'Arbeitsbuch' van zijn vrouw. Alle boekjes zijn in goede gebruikte staat. Moeilijk te vinden en interessante originele documenten groep met NSDAP lidmaatschapsboekje!

Additional images
19318_27
19318_37
19318_42
19318_58
19318_63
19318_72
19318_81
19318_99
19318_107
19318_119
19318_128
19318_134
19318_145
19318_152
19318_161
19318_174
19318_181
19318_194
19318_203