Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

WW2 Lee Enfield Aim Corrector

Description

gui_language_eng World War 2 British Training Aim Corrector for the No.1 Mk III Lee Enfield Rifle. The instructor looks in from the side, the 45 degree prism lets him see the sight alignment and enables him to coach soldiers to aim correctly at their target. It is nicely maker marked by 'Handey'. Rare original example in good used condition!


gui_language_dutch Tweede Wereldoorlog Britse Trainings Richt Instructiemiddel voor het No.1 Mk III Lee Enfield Geweer. De instructeur kijkt vanaf de zijkant naar binnen, het prisma van 45 graden laat hem de zichtuitlijning zien en stelt hem in staat soldaten te coachen om correct op hun doelwit te richten. Het richtmiddel is mooi maker gemarkeerd door 'Handey'. Zeldzaam origineel exemplaar in goede gebruikte staat!

Additional images
26555_2
26555_3
26555_4