gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

K98 Combat Bayonet

Description

gui_language_eng K98 Combat Bayonet (Seitengewehr 98K). The K98 bayonet was a standard issue item and was accompanied by a bayonet frog to be worn on the reverse left side of the load carrying waist belt. The K98 bayonet remained the standard issue bayonet through-out the war with minor manufacturing variations. The bayonet and scabberd are non-matching, the scabberd is marked with serial-number '1142' and maker marked with 'S/238, 36'. The bayonet is marked with serial-number '5740' and maker marked and dated with '41 cof' indicating production by the company of 'Carl Eickhorn' from Solingen in 1941. The blade is in good condition, the bayonet is having bakelite grips. The scabberd is slightly rusted. The bayonet is in uncleaned condition as found. Nice original bayonet in good used condition!


gui_language_dutch K98 Gevechtsbajonet (Seitengewehr 98K). De k98 bajonet was standaard uitrusting en werd gedragen in een bajonethouder aan de koppel links achter. De k98 bajonet bleef gedurende de oorlog de standaard bajonet met minimale aanpassingen en fabricatieverschillen. De bajonet en schede zijn niet nummergelijk, de schede is gemarkeerd met het serie-nummer '1142' en maker gemarkeerd met 'S/238, 36'. De bajonet is gemarkeerd met het serie-nummer '5740' en maker gemarkeerd en gedateerd met '41 cof' wat duidt op productie door de firma 'Carl Eickhorn' uit Solingen in 1941. Het lemmet is in goede staat, de bajonet heeft bakelite handvaten. De schede vertoont wat lichte roest. De bajonet is in niet schoongemaakte staat zoals gevonden. Mooie originele bajonet in goede gebruikte staat!

Additional images
23109_2
23109_3
23109_4
23109_5
23109_6
23109_7