gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

facebook groencontact groen2
Log in

Register


K98 Combat Bayonet with Tropical Frog

Description

gui_language_eng K98 Combat Bayonet (Seitengewehr 98K) with Tropical Frog. The K98 bayonet was a standard issue item and was accompanied by a bayonet frog to be worn on the reverse left side of the load carrying waist belt. The K98 bayonet remained the standard issue bayonet through-out the war with minor manufacturing variations. The bayonet and scabberd are non-matching, the scabberd is marked with serial-number '1737' and maker marked by the company of 'P.Weyersberg' and dated 1939. The bayonet is marked with serial-number '9257' and maker marked by the company of "WKC" Weyersberg, Kirschbaum & Co. from Solingen and dated 1940. The blade is in very good condition, the bayonet is having bakelite grips. The webbing frog is in good used condition and nicely maker marked on the back, see photos. Nice original bayonet with tropical frog!


gui_language_dutch K98 Gevechts Bajonet (Seitengewehr 98K) met Tropische Bajonetdrager. De k98 bajonet was standaard uitrusting en werd gedragen in een bajonethouder aan de koppel links achter. De k98 bajonet bleef gedurende de oorlog de standaard bajonet met minimale aanpassingen en fabricatieverschillen. De bajonet en schede zijn niet nummergelijk, de schede is gemarkeerd met het serie-nummer '1737' en maker gemarkeerd door de firma 'P.Weyersberg' en 1939 gedateerd. De bajonet is gemarkeerd met het serie-nummer '9257' en maker gemarkeerd door de firma "WKC" Weyersberg, Kirschbaum & Co. uit Solingen en 1940 gedateerd. Het lemmet is in erg goede staat, de bajonet heeft bakelite handvaten. De webbing bajonetdrager is in gebruikte staat en mooi maker gemarkeerd op de achterzijde, zie foto's. Mooie originele bajonet met webbing frog!

Additional images
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld