gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

facebook groencontact groen2
Log in

Register


Dutch lace-up ankle boots

Description

gui_language_eng Nice pair of Dutch lace-up ankle boots. Dutch soldiers were often asked to bring their own black leather lace-up ankle boots. This is due to material shortages in the Dutch army. This is a pair of period Dutch boots, having rubberized 'Bulldog' heel-soles. The boots are having 6 eyelets and 4 hooks to close the laces, the boots are complete with original period leather laces as found, one of the laces is however damaged and shortened. The boots are showing the expected period use and wear. There are a few holes in the soles, the boots have been used for ice-skating after the war. The boots are complete with original period hobnails. The size is approximately a European size 42, the boots are not visible dated. This pair would display great on a Dutch combat uniform. Hard to find pair of original period Dutch low boots!


gui_language_dutch Mooi paar Nederlandse manschappen schoenen. Nederlandse militairen werden vaak verzocht zelf een paar half-hoge zwarte schoenen mee te brengen. Dit vanwege materiaal tekort bij het Nederlandsche leger. Dit paar Nederlandse schoenen heeft verrubberde hak-zolen van het merk 'Bulldog'. De schoenen worden gesloten door middel van 6 gaatjes en 4 haakjes, de schoenen zijn compleet met een origineel paar periodieke leren veters zoals samen gevonden, één veter is beschadigd en ingekort. Het paar vertoont normale gebruikssporen. In de zool zitten wat gaatjes, de schoenen zijn na de oorlog gebruikt als schaatsen. De schoenen zijn compleet met origineel metalen beslag. De maat is ongeveer een '42', de schoenen zijn niet zichtbaar gedateerd. Dit paar is perfect om een Nederlands gevechts uniform mee te completeren. Moeilijk te vinden origineel paar periodieke Nederlandse schoenen!

Additional images
12554_2
12554_3
12554_4
12554_5
12554_6
12554_7