Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

EU-Deactivated Russian PPSh-41 - dated 1944

Description

gui_language_eng EU-Deactivated Russian PPSh-41 Submachine Gun. The PPSh-41 is a magazine-fed selective fire submachine gun using an open bolt, blowback action. Made largely of stamped steel, it can be loaded with either a box or drum magazine and fires the 7.62×25mm Tokarev pistol round. The PPSh saw extensive combat use during World War II and the Korean War. It was one of the major infantry weapons of the Soviet Armed Forces during World War II. This example is made in 1944 and is fitted with a drum magazine. The PPSh has been deactivated conform the requirements of the common minimum technical specifications set out in Annex I from the Commission Implementing Regulation (EU) 2018/337 and comes with a Certificate of Deactivation. This PPSh is free to own for EU citizens, aged over 18 years. We will sell this PPSh only to people above the age of 18 (with proof) within the EU (please check your country's regulations before purchasing). Nice original 1944 dated PPSh41 in very good condition! 

PLEASE NOTEthis PPSh41 is a double from my private collection, I prefer pick-up at a show. Shipping at buyer's own risk. No payments with PayPal accepted for this item.


gui_language_dutch EU-gedeactiveerde Russisch PPSh-41 Machinepistool. De PPSh-41 is een door een magazijn gevoed machinepistool. De PPSh is grotendeels gemaakt van gestanst staal en kan worden geladen met een recht magazijn of een trommelmagazijn, geladen met patronen in het 7,62x25mm Tokarev-pistool kaliber. De PPSh is veelvuldig gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Koreaanse oorlog. Het was een van de belangrijkste infanterie-wapens van de Sovjet-strijdkrachten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit exemplaar is gemaakt in 1944 en is voorzien van een trommelmagazijn. Deze PPSh is onklaar gemaakt volgens de minimum eisen voor het onklaarmaken van vuurwapens zoals omschreven in de Uitvoeringsverordening (EU) 2018/337 en is voorzien van een Certificaat van Deactivicatie. Deze PPSh41 mag vrij gekocht en bezit worden door inwoners van EU-lidstaten met een minimum leeftijd van 18 jaar. Wij verkopen deze PPSh41 dan ook enkel aan personen boven de 18 jaar. Mooie originele 1944 gedateerde PPSh41 in erg goede staat!

LET OPdeze PPSh41 is een dubbel exemplaar uit mijn eigen privé collectie, ophalen op een beurs heeft de voorkeur. Verzending op eigen risico van de koper. Betaling via PayPal wordt niet geaccepteerd voor dit item.

Additional images
06-22-005_2
06-22-005_3
06-22-005_4
06-22-005_5
06-22-005_6
06-22-005_7
06-22-005_8