Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

Silesian Eagle Order 1st Class

Description

gui_language_eng World War 1 Silesian Eagle Order 1st Class (Schlesischer Adler 1. Stufe). The medal was awarded for fighting the Silesian Uprisings as part of the Freikorps Oberland under the Weimar Republic. The 2nd class was awarded for three months of service and the 1st class for 6 months of service. This is a 1st Class badge, the badge has naturally a functional pin & catch construction. Nice original badge in good used condition!


gui_language_dutch Eerste Wereldoorlog 'Schlesischer Adler 1. Stufe'. De medaille werd toegekend voor deelname aan de bestrijding van de Silezische Opstanden als onderdeel van het Freikorps Oberland ten tijde van de Weimarrepubliek. De 2e klasse werd uitgereikt voor drie maanden dienst en de 1e klasse voor 6 maanden dienst. Dit is een 1e klasse exemplaar, vanzelfsprekend heeft de medaille nog zijn volledig werkende originele naald en haak. Mooie originele medaille in goede gebruikte staat!

Additional images
14093_2
14093_3
14093_4