gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

facebook groencontact groen2
Log in

Register


Dutch 'Politietroepen Portrait-Photo

Description

gui_language_eng Rare original Dutch 'Politietroepen'  Portrait-photo showing a Dutch Member of the Police Troops in his so-called privately purchased 'Buitenmodel' tunic, an Aiguillette (nestel) is attached to his tunic. The photo has been taken before the war and was developed in June 1940 in Amsterdam. There is some glue-residue on the back, the photo has most likely been pasted in an album once. The photo measures approximately 13,5 x 9,5 cms (Postcard size). Rare original photograph!


gui_language_dutch Zeldzaam origineel Nederlandse 'Politietroepen' portret-foto waarop een Nederlandse Politietroepen soldaat te zien is in zijn privé aangekocht zogenoemd 'Buitenmodel' uniform, een nestel is bevestigd op zijn uniform. De foto is voor de oorlog genomen en ontwikkeld in juni 1940 in Amsterdam. Er zitten wat lijmresten op de achterkant, de foto heeft waarschijnlijk ooit in een album geplakt gezeten. De foto is ongeveer 13,5 x 9,5 cm groot (Postkaart formaat). Zeldzame originele foto!

Additional images
16411_2
16411_3