gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

KM 'Seeadler' award-document group

Description

gui_language_eng Nice Kriegsmarine Torpedoboot "Seeadler" award-document group of 'Matrosengefreiten Rudolf Heiß'. 'Rudolf Heiß' was born on 28 August 1919 in Aufhausen (Bavaria). Rudolf was a member within the '6. Torpedoboot-Flottille' sailing with the Torpedoboot "Seeadler". On the 13th of May 1942 at 4:00 o'clock am the Seeadler is sunk by British Motor Torpedo Boats in the channel. 85 of the crew members died.

The document group is including his award Document (Verleihungskurkunde) for the 'Zerstörer-Kriegsabzeichen' (Destroyer War Badge). The Destroyer War Badge was instituted on 4 June 1940 by Oberbefehlshaber der Kriegsmarine und Großadmiral 'Erich Raeder'. The badge was aswarded to destroyer crew members who had participated in the naval battle for 'Narvik' (Norway). Regulations of October 1940 extended bestowal of the Destroyer War Badge to include other destroyer, torpedo, and E-boat personnel involved in other naval battles. This is the (A5 sized) document  with oakleaf border and destoyer badge in gold, the document was awarded to Matrosengefreiten 'Rudolf Heiß' for his participation in the naval battles with the Torpedoboot "Seeadler". He was awarded on 13 December 1940, the document is personally signed by Kapitän zur See 'Hans Bütow' - Führer der Torpedoboote (awarded with the Knight's Cross on 12 March 1941).

He was awarded with the Iron Cross 2nd Class (Eisernes Kreuz 2. Klasse) on 12 January 1942 on board of the Torpedoboot Seeadler, this document is personally signed by 'Admiral und Flottenchef Otto Schniewind' (awarded with the Knight's Cross on 20 April 1940).

In the group is also an award-document for the RAD Arbeitsgaues XXX "Bayern-Hochland" cap-badge included, he was awarded the badge because he had fulfilled his 5 months compulsory labour service.

There is a postcard with the Navy song 'Seeadler Ahoi' and a portrait-photo of Rudolf Heiß which he have signed at the back. This group came from his family. Interesting original document group in good condition!


gui_language_dutch Kriegsmarine Torpedoboot "Seeadler" oorkonde-groep van 'Matrosengefreiten Rudolf Heiß'. 'Rudolf Heiß' werd geboren op 28 augustus 1919 in Aufhausen (Beieren). Rudolf was een bemanningslid van de '6. Torpedoboot-Flottille' op de Torpedoboot "Seeadler". Op 13 mei 1942 tegen 4.00 uur in de morgen werd de Seeadler door Britse Motor Torpedo Boten tot zinken gebracht, 85 bemanningsleden kwamen hierbij om het leven.

De oorkonde-groep bevat de oorkonde (Verleihungskurkunde) voor het 'Zerstörer-Kriegsabzeichen'. Het Zerstörer-Kriegsabzeichen werd ingesteld op 4 juni 1940 door Oberbefehlshaber der Kriegsmarine und Großadmiral 'Erich Raeder'. De medaille werd uitgereikt aan personeel van gevechtsschepen welke hadden deelgenomen aan de zeeslag bij 'Narvik' (Noorwegen). Na nieuwe regelgeving van oktober 1940 kon de medaille ook worden uitgereikt aan personeel welke deel hadden genomen in andere zeeslagen met gevechtsschepen, torpedo-boten en snelboten. Deze oorkonde (op A5 formaat) met eikenblad rand en gouden afbeelding van het Abzeichen werd uitgereikt aan Matrosengefreiten 'Rudolf Heiß' voor zijn deelname aan de zeeslagen met de Torpedoboot "Seeadler". De oorkonde is hem uitgereikt op 13 december 1940, de oorkonde is persoonlijk ondertekend door Kapitän zur See 'Hans Bütow' - Führer der Torpedoboote (hij was onderscheiden met het Ridderkruis op 12 maart 1941).

Hij is onderscheiden met het IJzeren Kruis 2e Klasse (Eisernes Kreuz 2. Klasse) op 12 Januari 1942 aan boord van de Torpedoboot Seeadler, de oorkonde is persoonlijk ondertekend door 'Admiral und Flottenchef Otto Schniewind' (hij was onderscheiden met het Ridderkruis op 20 April 1940).

In de groep zit ook een oorkonde voor het RAD Arbeitsgaues XXX "Bayern-Hochland" pet-embleem, deze kreeg hij uitgereikt omdat hij zijn 5 maanden diensttijd had volbracht.

Dan zit er in de groep nog een postkaart met het Marine lied 'Seeadler Ahoi' en een portret-foto van Rudolf Heiß welke hij op de achterzijde gesigneerd heeft. Deze groep is afkomstig van zijn familie. Interessante originele oorkonde groep in goede staat!

Additional images