gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

facebook groencontact groen2
Log in

RegisterWH (Heer) Award-Document Grouping

Description

gui_language_eng WH (Heer) Award-Document Grouping from Obergefreiten 'Eugen Reuther', he was a member within the '13./Gren.Rgt.284' (Grenadier-Regiment 284). The grouping is consisting of 4 Award-Documents (Urkunden), all in (DIN) A5 size, captivity documents, some 'Feldpost' letters and approximately 60 original black&white Photographs and postcards. Eugen was awarded with the Iron Cross 2nd Class on 6 October 1941, this document is personally signed by Generalleutnant 'Wolf Schede'. Eugen was awarded with the Ostmedal (Medaille Winterschlacht im Osten 1941/42) on 1 August 1942. Eugen was wounded on 18 January 1943 and was awarded with the Wound Badge in Black on 7 March 1943. Finally he was awarded with the Infantry Assault Badge in Silver on 10 March 1943. All four documents have been folded, see photos. Interesting original grouping which certainly merits further invetigation!


gui_language_dutch WH (Heer) Oorkonde groep van Obergefreiten 'Eugen Reuther', hij zat in de '13./Gren.Rgt.284' (Grenadier-Regiment 284). De groep bestaat uit 4 oorkondes (Urkunden), allemaal op (DIN) A5 formaat, documenten van zijn krijgsgevangenschap, enkele 'Feldpost' brieven en ongeveer 60 originele zwart-wit foto's en postkaarten. Eugen werd op 6 oktober 1941 onderscheiden met het 'Eiserne Kreuz 2. Klasse', deze oorkonde is persoonlijk ondertekend doorGeneralleutnant 'Wolf Schede'. Op 1 augustus 1942 werd Eugen onderscheiden met de 'Ostmedaille' (Medaille Winterschlacht im Osten 1941/42). Eugen raakte gewond op 18 januari 1943 en werd onderscheiden met het 'Verwundetenabzeichen in Schwarz' op 7 maart 1943. Uiteindelijk werd Eugen op 10 maart 1943 onderscheiden met het 'Infanterie Sturmabzeichen in Silber'. Alle vier de oorkondes zijn in gevouwen staat, zie foto's. Leuke originele groep welke zeker verder onderzoek verdiend! 


  • 6 October 1941 - 'Eiserne Kreuz 2.Klasse'
  • 1 August 1942 - 'Medaille Winterschlacht im Osten 1941/42' (Ostmedaille)
  • 7 March 1943 - 'Verwundetenabzeichen in Schwarz'
  • 10 March 1943 - 'Infanterie-Stirumabzeichen Silber'
Additional images
17336_2
17336_3
17336_4
17336_5
17336_6
17336_7
17336_8
17336_9
17336_10